Pomiary elektryczne

Sprawne i bezpieczne urządzenia są podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli jego działalność oparta jest na technologii. Regularnie przeprowadzane badanie instalacji elektrycznej w oparciu o aktualne normy pozwala uniknąć wypadków, uchronić przyrządy przed awarią oraz zachować najwyższy standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dbanie o sprzęt bezpośrednio przekłada się na dobro pracowników i wyniki Twojej firmy.

 

Gwarancja aktualnych standardów

Wykonujemy pomiary elektryczne maszyn, urządzeń dźwignicowych oraz całych hal produkcyjnych według najaktualniejszych norm, czyli przepisów Polskiej Normy PN - IEC 60364, PN-HD 60361-6. Polegają one na:

- badaniach oporności izolacji obwodów i maszyn;

- kontroli ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i przetężeniowym;

- wskazania czynników zewnętrznych niebezpiecznych dla instalacji.

Pomiar wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych dokumentach pozwala nie tylko na wychwycenie potencjalnych uszkodzeń maszyn, ale wskazuje również na te elementy instalacji, które nie pasują do współczesnych standardów lub są szczególnie zagrożone i wymagają modernizacji.

Szczególne znaczenie częstotliwości pomiarów

Praktyka wskazuje, że jednorazowy pomiar instalacji elektrycznej nie wystarcza - wysoki standard bezpieczeństwa może zapewnić tylko regularność. W normie PN - IEC 60364, PN-HD 60361-6 określono także zalecane odstępy czasowe, które powinny zostać zachowane wykonywaniem kolejnych badań w zależności od obecnych czynników ryzyka. Stosowanie się do tej zasady minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych awarii maszyn lub eksploatacyjnego uszkodzenia elementów układu.

 

Zgodność z prawem wykonywanych badań

Stosowanie się do wytycznych, które zawarte są w najbardziej aktualnych normach daje gwarancję, że wykonywanie pomiarów elektrycznych odbywa się zgodnie z prawem. Regularne przeprowadzenie badań maszyn i instalacji jest nie tylko wyrazem dbałości o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, lecz także obowiązkiem. W ustawach o prawie budowlanym oraz prawie energetycznym zawarto wymóg dostosowywania do tych norm instalacji w każdym rodzaju budynku.