Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne maszyn, urządzeń dźwignicowych, całych hal produkcyjnych według najaktualniejszych norm elektrycznych

- przepisów Polskiej Normy PN - IEC 60364, PN-HD 60361-6 (Badania oporności izolacji obwodów i urzadzeń, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej).